Experiment Aanpak [Een]zaamheid

Talkshows

De gemeente Amsterdam ziet het aantal eenzame burgers toenemen. Het gaat hierbij zeker niet alleen om ouderen, ook het aantal eenzame jongeren groeit.

Met Experiment Aanpak Eenzaamheid nodigt de gemeente 38 organisaties uit om te onderzoeken wat werkt en wat niet als je eenzaamheid tegen wil gaan. MOAI zal in een drietal talkshows aandacht geven aan het belang van netwerken en mensen uitnodigen zélf een zgn. moai te beginnen.

 

MOAI

Als je Okinawa, de zgn. Blue Zone in Japan, ter wereld komt ben je vanaf jonge leeftijd onderdeel van een ‘moai’: een groepje mensen, net zo oud als jij, op wie je kan terugvallen als je ze nodig hebt.

Zo’n moai doet iets met je zelfbeeld (je doet ertoe, weet je gezien en gehoord) en biedt je praktische steun of de gelegenheid om gewoon even een praatje te maken met mensen die jou en je levensgeschiedenis kennen.

 

Ergens bij horen is een menselijke noodzaak. Als je het gevoel hebt er niet meer toe te doen loop je vast, emotioneel en fysiek. Als je ouder wordt in Nederland moet je tegenwoordig veel zelf regelen. Dat is voor veel ouderen nieuw en moeizaam. Eenzaamheid ligt op de loer en is funest, voor je gezondheid en je welbevinden. Oude netwerken als kerk, kroeg en familie bestaan niet meer – althans niet zo hecht als vroeger – en MOAI biedt zicht op nieuwe verbanden en kansen.

 

Live @De Nieuwe Liefde

MOAI organiseert maandelijks in samenwerking met De Nieuwe Liefde een drietal talkshows op de maandagavond rond thema’s die ertoe doen als je ouder wordt en met een simpele insteek: laten we wat meer naar elkaar omkijken en samen optrekken.

 

Thema’s

Maandag 9 oktober staat het belang van netwerken en vriendschap centraal. Als je ouder wordt is een kleine, betekenisvolle kring mensen om je heen bijzonder waardevol, zo blijkt uit onderzoek van Anja Machielse. Je wordt gezien en je kan zelf van betekenis zijn. En wat vooral zo fijn is: er zijn mensen die je levensverhaal kennen, waardoor je voorbij koetjes en kalfjes kan praten.

 

Maandag 13 november staat beweging van lichaam en geest centraal en komt ‘de hersenprofessor van DWDD’ Erik Scherder vertellen waarom het zo goed voor je is.

 

Maandag 11 december draait het allemaal om gedenken in “Hoe wil jij herinnerd worden?”, o.a. met Testament Ongekend! van kunstenares Ida van der Lee.

 

Een eigen moai @OBA

Voor alle mensen in De Nieuwe Liefde die zelf al zo’n netwerk om zich heen hebben of er juist eentje willen beginnen organiseert MOAI in samenwerking met Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) een vervolgsessie in de OBA. Samen bekijken we wat mensen om je heen nu juist zo belangrijk maakt en wat de waarde is van betekenisvolle verhalen. We werken met de Jump movement methodiek omdat het zo’n lekker verfrissende insteek aan het gesprek geeft en we zeker zijn dat iedereen aan bod komt.

 

Vanaf september staat meer informatie op de website van De Nieuwe Liefde, OBA en  MOAI-Nederland.nl.