Onderzoek ouderencommunicatie

 

 

VRAAGSTELLING

Op welke manieren zoeken thuiswonende ouderen van 65+ in Amsterdam naar informatie over sociale, sportieve en culturele activiteiten?

 

Studenten van de Hogeschool van Amsterdam voerden kwalitatieve gesprekken bij diverse oudereninitiatieven: van roze ouderen tot hobbyclubs, van koffie ochtenden in de wijk tot Resto van Harte, overal werden thuiswonende 65 plussers bevraagd.

  • Welke knelpunten ondervinden deze ouderen bij het zoeken naar informatie over sociale, sportieve en culturele activiteiten?
  • Welke verschillen zijn er tussen ouderen in het zoeken naar informatie over deze activiteiten?
  • Wat zijn de wensen van ouderen met betrekking tot de communicatie over het aanbod van sociale, sportieve en culturele activiteiten?

 

 

 

UITKOMSTEN

Thuiswonende ouderen van 65+ in Amsterdam halen de meeste informatie over sociale, sportieve en culturele activiteiten uit hun directe omgeving, dus via via. Ze vragen vrienden, familie en buren wat er te doen is.

 

Ze kijken daarnaast vooral in geprinte media, waarbij het wijkkrantje met stip op 1 staat en aan huis bezorgde flyers op 2.

 

Veel ouderen in de wijken missen het gratis Stadsblad en De Echo van weleer, die in veel buurten niet meer wordt bezorgd of bestaat.

 

Opmerkelijke uitkomst: ouderen hechten veel waarde aan een telefoonnummer. Als ze iets willen weten kijken ze niet – zoals jongeren doen – online, maar willen even bellen met de organisatie.