Aanpak Eenzaamheid Gemeente Leeuwarden

Over de Drempel is de titel van de aanpak eenzaamheid van de Gemeente Leeuwarden.

Het programma bestaat uit verschillende onderdelen:

  1. In samenwerking met LF2028 zijn kunstenaars uitgenodigd om te initiatieven te ontwikkelen om eenzaamheid tegen te gaan. Diverse culturele makers zijn geselecteerd om speciale projecten te realiseren om ontmoeting aan te moedigen.
  2. In Leeuwarden zijn al allerlei initiatieven in de wijken actief waar veel mensen – vrijwilligers, professionals en ondernemers – zich inzetten tegen eenzaamheid. Dit netwerk wordt actief aangemoedigd en versterkt met verdiepings- en kennissessies.
  3. Binnen dit netwerk wordt bovendien in samenwerking met NHL Stenden onder de titel Atelier Sociaal Domein een onderzoek verricht.
  4. In de media vragen we specifiek aandacht voor het thema, met als doel het taboe op eenzaamheid te verminderen en meer aandacht voor eenzame mensen – en wat we voor hen kunnen betekenen – te genereren.

Met Over de Drempel schaart Leeuwarden zich onder de actieve deelnemers van het nationale programma Een tegen Eenzaamheid van het ministerie van VWS.

In 2020 hebben verschillende projecten plaatsgevonden. De projecten voor 2021-2022 zijn gestart in het najaar van 2021.

 

Voor een update van alle activiteiten zie de website van Over de Drempel.

 

 

 

In december 2019 vond de kick off van het programma plaats met een uitverkochte talkshow in Grandcafe Z.

Dit live programma bood een kijkje in het leven van jonge en oude eenzame Leeuwarders en bevatte de feestelijke bekendmaking van de winnaars van de open call ten behoeve van de culturele projecten.

 

 

 

 

 

In het najaar van 2021 is een nieuw aantal projecten geselecteerd.

 

De foto op de homepage is van Reyer Boxem en komt uit de voorstelling Niemand is hier eenzaam van Peer Group.