De tafel van één

Uit onderzoek blijkt dat laagopgeleide vrouwen last hebben van een laag zelfbeeld. De terugkerende gedachte “Wie zit er nu op mij te wachten?” weerhoudt de meeste ervan om in actie te komen.

 

De tafel van één bestaat uit 3 onderdelen:
1. Ontbijtshow: in het lokale schouwbrug maakt de doelgroep kennis met rolmodellen, die net een neuslengte voorsprong hebben op hen zelf.
2. Tafelgesprekken: de vrouwen ontmoeten elkaar 5 ochtenden en bespreken aan de hand van een vaststaand Jump draaiboek waar ze nu staan en waar ze naar toe willen.
3. Lokaal netwerk: met behulp van lokale welzijnsorganisaties stroomt een deel van de vrouwen door naar opleiding en (vrijwilligers)werk.

 

 

De tafel van één is al jaren actief in 18 gemeentes in Nederland.

Er hebben ruim 15.000 vrouwen meegedaan, waarvan grofweg een derde is haar plek heeft gevonden in werk en opleiding.

 

De mediawaarde is groot, het project heeft het bewustzijn op economische zelfstandigheid van vrouwen vergroot en het thema geagendeerd op meerdere beleidsterreinen.

 

De tafel van één is een project van vrouwen platform WOMEN Inc.
De onderliggende JUMP methodiek is bedacht door Ineke Hurkmans
De communicatiecampagne is gerealiseerd door Marc de Jong Luneau en Joris Hofmans van – toen – Bureau Close & Counter.