Stichting MOAI

 

Met een team freelancers uit de wereld van kunst en cultuur, zingeving en bedrijfsleven ga ik voor een gemeenschappelijk doel: een samenleving creëren waarin iedere leeftijd waarde heeft.

 

UP!

Dit doen we door

  1. bewustwording te creëren en zingeving te bieden onder de merknaam UP! met live programma’s rond thema’s die ertoe doen als je ouder wordt;
  2. activatie te bieden in kleine netwerkjes (moai) door mensen aanknopingspunten te bieden waarin ze bestaande netwerken kunnen versterken en nieuwe kunnen beginnen.
  3. samen te werken met bestaande initiatieven en elkaar te versterken op de gemeenschappelijke doelstelling. Zo werkten we intensief samen met LUX in Nijmegen met een festival rond ouderen en ouder worden, met de gemeente Leeuwarden om een WHAT’S UP symposium te realiseren in de slotweek van LF2018 Leeuwarden Culturele Hoofdstad en maakten we in opdracht van FNO – in het kader van het programma Meer veerkracht, langer Thuis – een Ontbijtshow rondom beweging in Schouwburg Deventer en in samenwerking met VWS Een tegen Eenzaamheid de werkconferentie HOE DAN? in Leeuwarden en Tilburg.

Al doende willen we samen met (media) partners de beeldvorming rond ouder worden beïnvloeden en iedereen stimuleren om actief en bewust na te denken over wat ouder worden voor je betekent.

 

WIE?

De Raad van Advies van Stichting MOAI bestaat uit Hedy d’Ancona (voorvechter van emancipatie van ouderen), Prof. Dr. Erik Scherder (hersenwetenschapper), Jetty Mathurin (cabaretière) en Gerdi Verbeet (directeur Nationaal Comité 4 en 5 mei).

 

Het bestuur van Stichting MOAI wordt gevormd door Pierre Ballings, Christine Swart, Marianne Harten en Aad Koster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANLEIDING

Er is momenteel rond ouder worden een viervoudige revolutie gaande in Nederland:

het aantal ouderen stijgt snel,

nooit eerder werden ouderen zó oud als nu,

de oudere van nu is veel jonger dan de oudere van weleer,

er is schrikbarend veel eenzaamheid onder ouderen.

 

DE NAAM MOAI (moo-aj)

Als je Okinawa, de zgn. Blue Zone in Japan, ter wereld komt ben je vanaf jonge leeftijd onderdeel van een ‘moai’: een groepje mensen, net zo oud als jij, op wie je kan terugvallen als je ze nodig hebt.

Zo’n moai doet iets met je zelfbeeld (je doet ertoe, weet je gezien en gehoord) en biedt je praktische steun en mensen die je levensgeschiedenis kennen. Vooral dit laatste is belangrijk, zo blijkt uit onderzoek van prof. Anja Machielse van de Universiteit voor Humanistiek als je ouder en minder mobiel wordt.

 

EENZAAMHEID

Ergens bij horen is een menselijke noodzaak. Als je het gevoel hebt er niet meer toe te doen loop je vast, emotioneel en fysiek.

Als je ouder wordt in Nederland moet je veel zelf regelen. Dat is voor veel ouderen nieuw en moeizaam. Eenzaamheid ligt op de loer en is funest, voor je gezondheid en je welbevinden. Oude netwerken als kerk, kroeg en familie bestaan niet meer – althans niet zo hecht als vroeger – en Stichting MOAI biedt met eigentijdse live programma’s zicht op nieuwe verbanden en kansen.

 

Met gezond oud worden kan je niet vroeg genoeg beginnen. Stichting MOAI wil mensen bewust maken van hun eigen verantwoordelijkheid voor een vitale oude dag en richt zich op persoonlijke groei. Door samen op te trekken help en inspireer je elkaar.

 

Al doende kantelt de perceptie van ouder worden: het is een realistisch proces met mooie én rafelige kanten.